• Zápis do 1. ročníku

   • Průběh zápisu do 1. ročníku:

    - vyplnit elektronickou přihlášku - odkaz výše

    - následně budou rodiče i děti pozváni na ind. schůzku s ředitelkou školy a třídní učitelkou včetně možnosti          prohlídky školy: termín 1. – 30. 4. 2024

    - v plánu je též setkání budoucích prvňáčků – Školáček a setkání zákonných zástupců

    - zapisují se děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018

    - zápisem musí projít i dítě, které při loňském zápisu dostalo odklad školní docházky

    - budete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa - nutné již v průběhu zápisu

    - pro přijetí dítěte narozeného v době od 1. 9. do 31. 12. 2018 je potřeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení

     

  • Zvonění

   Sobota 15. 6. 2024
  • Jídelní lístek

    zatím žádné údaje
  • Kontakty

   • Základní škola Kvílice, okres Kladno
   • Kvílice 38
    Třebíz
    Czech Republic
   • +420 312 579 549
    +420 722 167 230
  • Přihlášení

 • Staňte se naším fanouškem