• Metodik prevence

  • Školní metodik prevenceLenka Tottová

   kontakty: tottova@zskvilice.cz
   konzultační hodiny:
   čtvrtek 11.00 – 13.00 hod., po předchozí domluvě středa 15.30 – 16.30 hod.

   Oblasti působení školního metodika prevence:

   • rozvoj a podpora zdravých vztahů ve škole, pozitivního klimatu školy
   • prevence rizikového chování a školní neúspěšnosti

   ·       záchyt signálů rizikového chování

   ·       včasná intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů: individuální a skupinová práce se žáky

           a studenty s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které

           negativně ovlivňují jejich vzdělávání

   ·       koordinace a realizace aktivit školy zaměřených na prevenci rizikového chování žáků

   ·       vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování

   ·       poskytování poradenských služeb zákonným zástupcům žáků s rizikem či projevy rizikového chování

   ·       společně s výchovným poradcem řešení problémů žáků: školní neúspěchy, kázeňské problémy, neomluvené 

           absence, konfliktní situace ve vztahu žák – žák, učitel – žák, obtížné životní situace, účast na výchovných

            komisích

   ·        koordinace průběžné a dlouhodobé péče o žáky s neprospěchem, vytváření předpokladů pro jeho snižování

   ·        vytváření příznivého klimatu pro integraci a přijímání kulturních a sociálních odlišností na škole

   ·        tvorba Minimálního preventivního programu, vyhodnocování jeho účinnosti

   Nezbytnou součástí práce metodika prevence je dodržování etického kodexu.

 • Zvonění

  Sobota 15. 6. 2024
 • Jídelní lístek

   zatím žádné údaje
  • Kontakty

   • Základní škola Kvílice, okres Kladno
   • Kvílice 38
    Třebíz
    Czech Republic
   • +420 312 579 549
    +420 722 167 230
  • Přihlášení

 • Staňte se naším fanouškem