• Přijímací řízení 9. ročníku

   • Průběh přijímacího řízení na střední školy a učiliště:

    Termín pro odevzdání přihlášek: 1. až 20. února 2024, v případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2023.
    Informace k vyplnění a podání přihlášek budou rodičům předány výchovnou poradkyní na schůzce, o které budou včas informováni.

    Počet přihlášek:

    • deváťáci budou moci nově podávat až 3 přihlášky na 3 střední školy
    • v rámci 3 přihlášek si zvolí maturitní nebo výuční obory, které seřadí dle priority

    Na výběr je nově ze 3 možností podání přihlášky - elektronicky, výpisem ze systému, na papírovém tiskopisu .

    Vždy budete muset zvolit pouze jeden ze způsobů.

     

    Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na tyto dny:

    Termíny jednotných přijímacích zkoušek dle sdělení MŠMT:

    12. dubna 2024 – čtyřleté obory, včetně nástavbového studia – 1. termín

    15. dubna 2024 – čtyřleté obory, včetně nástavbového studia – 2. termín

    Náhradní termín:

    29. dubna 2024 – 1. náhradní termín

    30. dubna 2024 – 2. náhradní termín

    Výsledky o přijetí/nepřijetí školy zveřejní 15. května 2024. Nově to bude až po náhradním termínu přijímacích zkoušek.

     

     

  • Zvonění

   Sobota 15. 6. 2024
  • Jídelní lístek

    zatím žádné údaje
  • Kontakty

   • Základní škola Kvílice, okres Kladno
   • Kvílice 38
    Třebíz
    Czech Republic
   • +420 312 579 549
    +420 722 167 230
  • Přihlášení

 • Staňte se naším fanouškem