Živá knihovna – 7., 8. a 9. ročník

V pondělí 6. listopadu 2017 se žáci 7., 8. a 9. třídy zúčastnili akce a názvem Živá knihovna aneb nesuď knihu podle obalu. Tu pořádalo Informační centrum pro mládež Slaný ve spolupráci s Městskou knihovnou Slaný.  Cílem akce je seznámit žáky s kulturou jiných národů prostřednictvím „živých knih“ – lidí, jež jsou příslušníky daného národa, a díky tomu zbourat možné předsudky, které o něm možná máme.

My jsme měli možnost se díky „živým knihám“ seznámit s kulturou Arménie, Bosny a Hercegoviny a Španělska. Zjistili jsme řadu zajímavých informací z běžného života těchto národů a zároveň jsme se procvičili v angličtině, protože veškeré naše rozhovory probíhaly právě v anglickém jazyce.

Written by