Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

Informace k zápisům do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2020/2021

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. elektronická přihláška: https://zskvilice.edupage.org/register/ (preferujeme tento způsob)

2.  do datové schránky školy (ehmmn2s),

3.    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4.     poštou,

5.     osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – v ZŠ Kvílice využíváme rezervační systém: https://zskvilice.reservando.cz

Osobní podání žádosti bude možné v následujících termínech:

pátek 24. dubna 10.00 – 18.00 hod.

sobota 25. dubna 8.00 – 11.00 hodin

Přihláška ke vzdělávání v ZŠ Kvílice je k dispozici v sekci Formuláře. V případě elektronického podání žádosti je nutno přihlášku podat nejpozději do 30. 4. 2020.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Rodný list dítěte stačí doložit prostou kopií dálkovým způsobem.

Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). Nebude nyní však součástí zápisu.

Se žádostí o odklad školní docházky je nutno doložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC,..) a vyjádření odborného lékaře.

Mgr. Jana Holubová, ředitelka školy

Written by