Zápis do 1.třídy

Zápis do 1. třídy v ZŠ Kvílice:
pátek 21. 4. 13.00 – 18.00 hodin, sobota 22. 4. 9.00 – 13.00 hodin.

S sebou prosíme rodný list dítěte.
Pokud budou rodiče žádat o odklad školní docházky, je třeba již při zápisu předložit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a zároveň doporučení odborného lékaře (pediatra). Neodkládejte proto prosím objednání
na vyšetření v poradně, pokud uvažujete o této možnosti. (kontakt na pedagogicko-psychologickou poradnu v Kladně: kladno@pppsk.cz, tel. 312 661 044)

Written by