Zápis do 1. ročníku: 6. – 7. 4. 2018

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2018/19 proběhne ve dnech

pátek 6. dubna od 13.00 do 18.00 hodin
sobota 7. dubna od 9.00 do 13.00 hodin

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012.

S sebou prosíme rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

K zápisu prosíme i rodiče s dítětem, které při loňském zápisu dostalo odklad školní docházky.

Budete – li žádat odklad školní docházky, je třeba již v době zápisu předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro přijetí dítěte narozeného v době od 1. 9. do 31. 12. 2012 je potřeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Written by