Veletrh vzdělávání: 9. 10. 2019 – 8. a 9. ročník

Dne 9. 10. 2019 se žáci 8. a 9. ročníku dopoledne zúčastní Veletrhu vzdělávání v DK Kladno. Doprava je zajištěna svozovými autobusy.

Written by