Vědecká show pro I. stupeň: 23.3. 2018

Dne 23.3. 2018 se uskuteční pro žáky I. stupně „Vědecká show“, kde jim při aktivním zapojení co největšího počtu samotných žáků budou předvedeny děje, které se běžně vyskytují kolem nás. Žáci se budou moci přesvědčit, že věda je zajímavá a zábavná. Vybíráme 50 Kč/žák.

Written by