Uzavření škol: od 1. 3. 2021

Vážení rodiče, od 1. března budou v Česku uzavřené všechny školy, mateřské školy i dětské skupiny. Výjimku budou mít jen základní školy, školky a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro děti členů záchranného integrovaného systému.

Dle usnesení hejtmanky Středočeského kraje jsme stále školou pověřenou k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí : bezpečnostní sbory; obecní policie; poskytovatelé zdravotních služeb a orgány ochrany veřejného zdraví; příslušníci ozbrojených sil; zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách; sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí; zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení

Od pondělí 1. 3. 2021 jsme opět připraveni o děti pečovat. Rodiče žáků 3. – 5. ročníku, kteří nyní již do školy docházeli, nemusejí znovu žádat o umístění dětí. Rodiče žáků 1. – 2. ročníku obdrželi postup žádosti přes Edupage. Předem Vám všem děkujeme za maximální vstřícnost a spolupráci, bez které bychom se v tomto období neobešli. Velice si jí vážíme a všichni se těšíme na to, až budeme mít Vaše děti opět všechny ve škole. Opatrujme děti i sebe a nevzdávejme to! Kolektiv ZŠ Kvílice

Written by