Úspěch v soutěži ČČK

Již po několik let jezdí naši žáci na soutěž Mladých zdravotníků  Českého červeného kříže. Několikrát se již velmi úspěšně umístili. V letošním roce však dosáhli historického úspěchu!
Jedna hlídka (tj. skupina složena z 5 žáků) soutěž žáků II.stupně vyhrála a druhá se umístila na fantastickém 4.místě!
Oběma hlídkám gratulujeme a té vítězné přejeme, aby si náležitě užila svou výhru-  den se záchranáři na raftech na řece Vltavě.

něco o soutěži:
Český červený kříž organizuje soutěže Mladých zdravotníků ve všech okresech České republiky. Soutěž je rozdělena na dvě části – pro Mladé zdravotníky I. stupně a pro Mladé zdravotníky II. stupně. Soutěž je postupová. Vítězná hlídka z okresního kola postupuje do kola regionálního. Vítězové regionálních kol si měří síly na kole národním.

A v čem vlastně družstva soutěží?

praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků
přeprava raněných
obvazová technika
znalosti z dopravní výchovy, historie hnutí Červeného kříže apod.

 

Written by