Škola v lese

Čtvrtek 11.5. byl pro nás neobvyklým, vyučovalo se v lese.
Děti byly rozděleny do skupin a podle svého věku absolvovaly 2, 3 nebo 4 kilometrovou procházku jarním lesem, která byla spojena s plněním různých úkolů (pravidla chování v lese, poznávání stromů, hornin, zvířecích stop, druhů ohňů, orientace v mapě, zdravověda). Na jednom ze stanovišť jsme se dozvěděli i něco z místní historie.
Na konci trasy každého čekala i malá odměna.

 

Written by