Schůzka s rodiči žáků 9. ročníku – 9.1. 2018 od 17 hod

Rodiče budou seznámeni s průběhem přijímacího řízení a budou jim předány přihlášky na střední školy.

Written by