Sběr starého papíru

Ve dnech 21.-28.11. proběhne sběr starého papíru (noviny, časopisy, karton). Svázané balíky můžete vozit každý pracovní den od 7:00 do 7:50. Sběr je možné vozit i v odpoledních hodinách a v sobotu- je nutné se však předem domluvit s p.uč.Tottovou (telefonicky nebo osobně ve škole), popř. s paní školnicí Rubešovou.
Donesený sběr bude námi zvážen a zapsán. Děti soutěží o hodnotné ceny. Vyhodnocení proběhne na konci školního roku.
Trvale je škola zapojena do :
1.zpětného odběru drobného elektra (žehličky, fény apod.) Červená popelnice je umístěna na hlavní chodbě u vchodu na 2.stupeň.
2. zpětného odběru použitých baterií – zelený box je vedle sborovny.
3. sběru plastových víček na dobročinnou sbírku – boxy jsou na 1. i 2.stupni.

Written by