Putování po světě (Asii): 12. – 14. 2. 2020 – 3-denní projekt pro všechny třídy

Během tří projektových dní si jednotlivé třídy připraví a poté představí ostatním spolužákům vybranou asijskou zemi nebo samotný kontinent jako celek. Vyučování končí:

  • 1. ročník: 12. a 14. 2. do 11.40 hod., 13. 2. do 12.35 hod.
  • 2. ročník: 12. 2. do 12.35 hod., 13. – 14. 2. do 11.40 hod.
  • 3. – 9. ročník: 12. – 14. 2. do 12.35 hod.

Written by