Pro rodiče žáků 9. ročníku

Vážení rodiče, ve dnech 8. 2. – 9. 2. proběhnou individuální schůzky s rodiči žáků 9. ročníku, kde jim budou předány informace o průběhu přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 a vyplněné a potvrzené tiskopisy přihlášek a zápisové lístky. Rodiče si čas schůzky rezervují v systému Edupage.

Written by