Přítomnost žáků 6. – 8. ročníku ve škole

  • žáci 6. ročníku budou ve škole přítomni ve dnech 8. 6. , 15. 6. a 22. 6. – bude jich docházet celkem 15, na výuku budou rozděleni do 2 skupin, vzhledem k jejich celkovému počtu nic nebrání tomu, aby se během přestávek viděli a trávili je pospolu
  • žáci 7. ročníku budou ve škole přítomni ve dnech 9. 6., 16. 6. a 23. 6. – bude jich docházet celkem 18, na výuku budou rozděleni do 2 skupin, vzhledem k jejich celkovému počtu budeme muset dbát na to, aby se během výuky obě skupiny nesetkávaly. Ve venkovních prostorách školy při dodržování rozestupů budou mít umožněn kontakt i s dalšími spolužáky z druhé skupiny
  • žáci 8. ročníku budou ve škole přítomni ve dnech 10. 6., 17. 6. a 24. 6. – bude jich docházet celkem 12, na výuku budou rozděleni do 2 skupin, vzhledem k jejich celkovému počtu nic nebrání tomu, aby se během přestávek viděli a trávili je pospolu
  • Všichni budou mít 5 vyučovacích hodin. Budou pro ně připraveny 3 učebny na II. stupni a učebna PC, které budou pravidelně dezinfikovány a větrány. Škola bude otevřena od 7.15 hodin. Před vstupem do školy jsou žákům každé ráno dezinfikovány ruce hypoalergenní dezinfekcí. Všechny učebny a toalety jsou taktéž vybaveny dez. prostředky. Škola je zabezpečena dle manuálu MŠMT. Po vyučování budou žáci odcházet ze školy, není v našich silách zajišťovat odpolední dozor. Bohužel z hygienických důvodů nelze zajistit ani oběd (ve šk. jídelně je harmonogram nastaven pro I. stupeň). Děkujeme za pochopení a Vaši spolupráci. Dbejte na to, aby žáci měli k dispozici denně 2 čisté roušky a sáček na odkládání. Rouška je nutná při pohybu ve společných prostorách školy. Při výuce v učebnách a při pobytu venku ji žáci mít nemusejí. První den zašlete po dětech čestné prohlášení (je k dispozici na web. stránkách školy či volně k odběru před hlavním vchodem do školy). Ve dnech, kdy nebudou žáci ve škole, bude pokračovat distanční výuka. S blížícími se prázdninami ji budeme samozřejmě postupně ubírat. Už se na děti moc těšíme, věřím, že vše proběhne v pořádku a společně úspěšně dokončíme školní rok.

Written by