Příspěvek SRPŠ 2016/2017

Výše příspěvku na školní rok 2016/2017 činí 300 Kč za žáka.
Příspěvek lze uhradit dvěma způsoby:
1. v hotovosti třídní učitelce
2. převodem na účet SRPŠ č. 0386164349/0800, jako var. symbol uveďte třídu (např. 1), do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení žáka

Written by