Pořádáme konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky 7. – 9. ročníku

Vážení kolegové,
dovolujeme si Vás a Vaše žáky pozvat k účasti v konverzační soutěži jazyka anglického. Půjde o necertifikovanou soutěž pořádanou pro žáky základních škol 7., 8 . a 9. ročníku. Chceme takto žákům nabídnout možnost vyzkoušet si své dovednosti v jiném prostředí a za účasti jiných účinkujících.
Termín soutěže: středa 29.4.2020
Organizace soutěže:
Žáci mohou přijet do ZŠ Kvílice samostatně nebo se svým vyučujícím anglického jazyka, který zasedne v porotě. Před zahájením budou přivítání a uvedeni do soutěžní místnosti. Samotná soutěž je neveřejná a žáci, kteří teprve čekají na řadu, mají k dispozici oddělenou třídu s dozorem.
Každý soutěžící bude mít na přípravu 15 minut a hovořit bude maximálně 15 min.

 1. část – volné téma – okruhy:
  ✓ Me and my family, friends, school ✓ Holiday, travelling, countries ✓ My favourite music band, my favourite song, my attitude to music ✓ Hobbies, Sports etc.
  Řečník může hovořit na jakékoli téma a prolínat tématické okruhy s plynulou návazností.
 2. část – popis obrázku, který si soutěžící vylosuje – volná improvizace
  Harmonogram soutěže:
  8:00 – 8.15 – přivítání soutěžících
  8:15 – losování pořadí, příprava 1. soutěžícího
  8:30 – zahájení
  Po posledním soutěžícím zasedne porota k společnému vyhodnocení s návrhy kandidátů na první tři místa.

Vyhodnocení:
Porotci si během soutěže dělají poznámky a průběžné pořadí dle vlastního klíče. Věřím, že budou schopni se dohodnout na výsledném pořadí prvních třech výherců, kteří dostanou diplomy a ceny, jež zajistí škola ZŠ Kvílice.
Organizaci soutěže bychom ještě doladili v závislosti na počtu přihlášených a z jakých ročníků pocházejí. Pokud by bylo více jak 10 soutěžících z různých ročníků, mohli bychom rozdělit účastníky do dvou kategorií a tak bychom předešli dlouhému čekání na výsledky prvních soutěžících, přičemž žáci druhé kategorie v pořadí by mohli přijet do školy později.
Za jakékoli dotazy nebo připomínky budu rád. Počet zájemců a z jakého ročníku pocházejí, prosím posílejte na tento mail.
zpec@post.cz do 15.4.2020

S přátelským pozdravem
Zdeněk Pec, organizátor soutěže

Written by