Poděkování

Vážená paní starostko obce Plchov, vážený pane starosto SDH Plchov, děkuji Vám jménem všech žáků a učitelů ZŠ Kvílice za akci, kterou jste pro nás dne 27. září 2021 přichystali. Obdivuji obrovskou ochotu, vstřícnost a nasazení členů Vašeho sboru. Naši žáci získali přímo v prostoru hasičské zbrojnice a cvičného hřiště vědomosti a dovednosti, které jim v reálném životě, ač si všichni přejeme, aby je potřebovali co nejméně, budou ku prospěchu. Ještě jednou velké poděkování Vám všem za vše, co pro nás konáte.

S úctou Mgr. Jana Holubová

Written by