Poděkování

Výtěžek z tradičního sběru papíru jsme se tentokrát rozhodli věnovat ZOO Praha na krmení pro lachtana Edu. Výsledek je fantastický. Do ZOO poputuje částka 6 610 Kč! Velký dík patří všem, kteří nám pomohli sebrat 4 130 kg starého papíru. Kolektiv ZŠ Kvílice

Written by