Poděkování

Během podzimních prázdnin byla dokončena výměna oken v učebnách pavilonu I. stupně. Velký dík patří firmě Čerok. Pan Jaroslav Černý škole navíc jako sponzorský dar uhradil okno v chodbě v mezipatře na I. stupni v hodnotě 9 075 Kč. Veškeré montážní práce spojené s výměnou oken si firma Čerok účtovala za ½ ceny. Moc děkujeme.
Výměna dalších oken bude pokračovat v průběhu hlavních prázdnin.

Written by