Platba za školní družinu a kroužky

Školné za školní družinu za II. pololetí vracíme rodičům v plné výši (rodiče jsou oslovováni prostřednictvím školního systému Edupage kvůli bezhotovostní vratce).

Příspěvek na školní kroužky nevracíme, bude použit po dohodě se SRPŠ jako příspěvek na nákup relaxačního nábytku pro I. a II. stupeň.

Written by