Platba družiny na II. pololetí

Vážení rodiče, je nutné zaplatit školní družinu na II. pololetí. Vybíráme 500 Kč na pololetí.

Platba měla proběhnout do konce února. Pokud jste ještě tuto platbu neuhradili, proveďte tak nejpozději do 15.3. 2018! Děkujeme.

Written by