Organizace posledního týdne školního roku: 25. 6. – 29. 6. 2018

  • pondělí 25. 6.: výměna učebnic – učebnice přinést všechny a slepené, úklid třídy – vyučování do 12.25 hod.
  • úterý 26. 6.: úklid třídy, možnost cyklistické vyjížďky (pro 4. – 9. ročník) – vyučování do 12.25 hod.
  • středa 27. 6.: 8.15 – 11.45 hod. zkouška vystoupení v Zichovci, 16.45 hod. opět Zichovec (Závěrečné vystoupení)
  • čtvrtek 28. 6.: závěrečné shromáždění – vyučování do 10.30 hod. (pro I. stupeň možnost družiny)
  • pátek 29. 6.: vysvědčení – ukončení v 8.45 hod.

Written by