Organizace 1. týdne (3. 9. – 7. 9. 2018)

Organizace 1. týdne:

1. ročník:

3. 9.      8.00 – 8.45   zahájení školního roku

4. 9.      8.00 – 9.40  (následně možnost družiny a oběda)

5. 9.     8.00 – 9.40   (následně možnost družiny a oběda)

6. 9.     8.00 – 10.40  (následně možnost družiny a oběda)

7. 9.    8.00 – 10.40  (následně možnost družiny a oběda)

od 10. 9.  vyučování dle rozvrhu

2. – 9. ročník:

3. 9.    8.00 – 8.45    zahájení školního roku

4. 9.    8.00 – 10.30  třídnické práce, možnost oběda,

družina (pro I. stupeň),

dozor do odjezdu nejbližšího autobusu (pro II. stupeň a nedružinové děti)

5. 9. – 7. 9.   vyučování dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování,

družina (pro I. stupeň), možnost odpoledního dozoru (pro II. stupeň)

Written by