Organizace 1. týdne od 1. 9. – 4. 9. 2020

1. ročník:

1. 9.      8.00 – 8.45   zahájení školního roku

2. 9.      8.00 – 9.40  (následně dohled a možnost družiny a oběda)

3. 9.     8.00 – 10.45  (následně dohled a možnost družiny a oběda)

4. 9.     8.00 – 10.45  (následně dohled a možnost družiny a oběda)

od 7. 9.  vyučování dle rozvrhu

2. – 9. ročník:

1. 9.    8.00 – 8.45    zahájení školního roku

2. 9.    8.00 – 12.30  třídnické práce, možnost oběda, družina (pro I. st.)

3. – 4. 9.   vyučování dle rozvrhu včetně odpoledního vyučování,

družina (pro I. stupeň), možnost dozoru (pro II. stupeň)

Written by