Hospodaření SRPŠ

Zpráva o hospodaření 2018-2019

Finanční podpora SRPŠ při modernizaci školy v roce 2017:

Malířské práce: 25 000 Kč
Výměna linolea v učebně 2. ročníku: 37 359 Kč
Závěsy v učebnách: 5 780 Kč

Zpráva o hospodaření 2016/2017

Finanční podpora SRPŠ při modernizaci školy v roce 2016:

Výmalba učeben a školní družiny: 26 983 Kč
Relaxační koberce v učebnách 1. a 2. ročníku a ve školní družině: 14 158 Kč
Výměna linolea ve školní družině: 31 585 Kč
Závěsy ve školní družině: 1 900 Kč

Zpráva o hospodaření 2015/2016