Spolupráce s obcemi

  • V roce 2018 oslovujeme obce s žádostí o příspěvek ve výši 1 778 Kč na 1 žáka. Celková částka ve výši 266 741 Kč bude použita na nákup konvektomatu – přístroje do školní jídelny. Jelikož naše školní jídelna je zároveň vývařovnou pro Mateřskou školu Třebíz, obracíme se i na obce, jejichž děti tuto školku navštěvují.
    Všem našim obcím nabízíme zdarma 1 hodinu týdně ve školní tělocvičně k využití pro volnočasové aktivity (sportovní kluby apod.).
  • V roce 2017 přispěly obce celkovou částkou ve výši 161 000 Kč, která byla použita na nákup dvou elektrických pánví do školní jídelny.
  • Děkujeme těmto obcím: Kutrovice, Neprobylice, Plchov, Pozdeň + Hřešice, Líský, Bílichov, Zichovec, Hořešovice, Hořešovičky, Třebíz, Přerubenice.                                                                                
  • V roce 2016 přispěly obce celkovou částkou ve výši 215 835,- Kč, která byla použita na obnovu vybavení školní družiny a na provozní výdaje školní družiny a jídelny.
    Děkujeme těmto obcím: Kutrovice, Neprobylice, Plchov, Pozdeň + Hřešice, Líský, Bílichov, Zichovec, Hořešovice, Hořešovičky, Třebíz, Beřovice.