Zápisy z jednání

Zápis Školské rady –  7. 5. 2019

Zápis Školské rady –  17.10.2018

Zápis Školské rady – 18.10.2017

Zápis Školské rady- 11.5.2017

Zápis Školské rady – 12.5.2016

Zápis Školské rady – 31.8.2016