Členové školské rady

Předsedkyně:

Lucie Rohlová – zástupce rodičů

Členové:

Tomáš Novák – zástupce zřizovatele – obec Kvílice
Mgr. Pavla Dundrová – zástupce pedagogického sboru