Personální obsazení

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Jana Holubová
Tel: +420 722 167 230
  reditelna@zskvilice.cz

Pedagogičtí pracovníci:

Zástupce ředitelky: Mgr. Pavla Dundrová
Tel: +420 312 579 549
  dundrova@zskvilice.cz
Výchovný poradce: Mgr. Jana Holubová
Tel: +420 722 167 230
  reditelna@zskvilice.cz
Metodik prevence: Mgr. Anna Hřebečková
Tel: +420 312 579 549
  hrebeckova@zskvilice.cz
Správce sítě, ICT koordinátor: Petra Konečná
Tel: +420 312 579 549
  spravce@zskvilice.cz
třídní učitelka 1.ročníku: Mgr. Vladimíra Snopová
Tel: +420 312 579 549
  snopova@zskvilice.cz
třídní učitelka 2.ročníku: Mgr. Manuela Zemanová
Tel: +420 312 579 549
  zemanova@zskvilice.cz
třídní učitelka 3.ročníku: Mgr. Martina Hortová
Tel: +420 312 579 549
  hortova@zskvilice.cz
třídní učitelka 4.ročníku: Radka Krausová
Tel: +420 312 579 549
  krausova@zskvilice.cz
třídní učitelka 5.ročníku: Alena Garguláková
Tel: +420 312 579 549
  gargulakova@zskvilice.cz
třídní učitelka 6.ročníku: Lenka Tottová
Tel: +420 312 579 549
  tottova@zskvilice.cz
třídní učitelka 7.ročníku: Mgr. Anna Hřebečková
Tel: +420 312 579 549
  hrebeckova@zskvilice.cz
třídní učitelka 8.ročníku: Mgr. Jana Šalounová
Tel: +420 312 579 549
  salounova@zskvilice.cz
třídní učitelka 9.ročníku: Mgr. Jana Holubová
Tel: +420 722 167 230
  holubova@zskvilice.cz
další pedagogičtí pracovníci: Zdeněk Pec, DiS.
Tel: +420 312 579 549
                                                   pec@zskvilice.cz
  BcA. Ladislav Ščurek, DiS.
Tel: +420 312 579 549
                                                   scurek@zskvilice.cz
BcA. Radek Černý
Tel: +420 312 579 549
                                                   cerny@zskvilice.cz
Petra Konečná
Tel: +420 312 579 549
                                                   spravce@zskvilice.cz
Lucie Kovačíková
Tel: +420 312 579 549
                                                   kovacikova@zskvilice.cz
Bc. Kristýna Králová
Tel: +420 312 579 549
                                                   kralova@zskvilice.cz
Jaroslava Hulcrová
Tel: +420 312 579 549
                                                   hulcrova@zskvilice.cz
vychovatelka: Bc. Kristýna Králová
Tel: +420 728 207 201
                                                  
vychovatelka: Markéta Pěchoučková
Tel: +420 728 207 201
                                                  

Provozní pracovníci:

školník: Jan Šlajchrt
uklízečka: Jiřina Rubešová
uklízečka: Miluše Hermanová
uklízečka: Zuzana Kratochvílová
topič: Zdeněk Kutil
vedoucí školní jídelny: Lenka Paterová
kuchařka: Kateřina Švejdová
kuchařka: Libuše Švejdová

>