Personální obsazení

Vedení školy:

Ředitelka školy: Mgr. Jana Holubová
  Tel: +420 722 167 230
  reditelna@zskvilice.cz

Pedagogičtí pracovníci:

Zástupce ředitelky: Mgr. Pavla Dundrová
  Tel: +420 312 579 549
  dundrova@zskvilice.cz
Výchovný poradce: Mgr. Jana Holubová
  Tel: +420 722 167 230
  reditelna@zskvilice.cz
Metodik prevence: Lenka Tottová
  Tel: +420 312 579 549
  tottova@zskvilice.cz
Správce sítě, ICT koordinátor: Ing. Pavel Zálom
  Tel: +420 312 579 549
  spravce@zskvilice.cz
třídní učitelka 1.ročníku: Mgr. Vladimíra Snopová
  Tel: +420 312 579 549
  snopova@zskvilice.cz
třídní učitelka 2.ročníku: Mgr. Manuela Zemanová
  Tel: +420 312 579 549
  zemanova@zskvilice.cz
třídní učitelka 3.ročníku: Mgr. Martina Hortová
  Tel: +420 312 579 549
  hortova@zskvilice.cz
třídní učitelka 4.ročníku: Radka Krausová
  Tel: +420 312 579 549
  krausova@zskvilice.cz
třídní učitelka 5.ročníku: Alena Garguláková
  Tel: +420 312 579 549
  gargulakova@zskvilice.cz
třídní učitelka 6.ročníku: Mgr. Jana Šalounová
  Tel: +420 312 579 549
  salounova@zskvilice.cz
třídní učitelka 7.ročníku: Mgr. Jana Tučková
  Tel: +420 312 579 549
  tuckova@zskvilice.cz
třídní učitel 8.ročníku: Lenka Tottová
  Tel: +420 312 579 549
  tottova@zskvilice.cz
třídní učitelka 9.ročníku: BcA. Radek Černý, DiS.
  Tel: +420 722 167 230
  cerny@zskvilice.cz
další pedagogičtí pracovníci: Zdeněk Pec, DiS.
  Tel: +420 312 579 549
  pec@zskvilice.cz
  Marta Martinovská, DiS.
  Tel: +420 312 579 549
  martinovska@zskvilice.cz
  Petra Konečná
  Tel: +420 312 579 549
  konecna@zskvilice.cz
  Jaroslava Hulcrová
  Tel: +420 312 579 549
  hulcrova@zskvilice.cz
  Jaroslava Kovrzková
  Tel: +420 312 579 549
 

kovrzkova@zskvilice.cz

  Ing. Pavel Zálom
  Tel: +420 312 579 549
 

spravce@zskvilice.cz

vychovatelky: Markéta Pěchoučková
  Tel: +420 312 579 549
  pechouckova@zskvilice.cz
    Lucie Kovačíková
  Tel: +420 312 579 549
   

kovacikova@zskvilice.cz

    Eva Červenková, DiS.
  Tel: +420 312 579 549
   

cervenkova@zskvilice.cz

Provozní pracovníci:

školník: Jan Šlajchrt
uklízečka: Jiřina Rubešová
uklízečka: Miluše Hermanová
uklízečka: Zuzana Kratochvílová
topič: Zdeněk Kutil
vedoucí školní jídelny: Lenka Paterová/Miroslava Urieová
hlavní kuchařka: Jitka Šalandová
kuchařka: Libuše Švejdová

>