SZIF – Program rozvoje venkova

Projekt 2022

 

2022

Modernizace vybavení učebny českého jazyka a výměna oken v dalších prostorách školy, reg. č. 22/007/19210/120/004/000778/KFRP/001

– učebna českého jazyka: koberec, žákovské stoly a židle, učitelský stůl a židle, skříně na knihy a pomůcky

– výměna oken: žákovské dílny, kabinet I. stupně, knihovna pro I. stupeň

– celkové výdaje projektu: 397 319,23 Kč (dotace 317 855 Kč, spoluúčast školy 79 464,23 Kč) – spoluúčast hrazena zřizovatelem – obcí Kvílice

 

2021

Rekonstrukce a modernizace vybavení školní jídelny ZŠ Kvílice

– mycí centrum ve školní jídelně

– celkové výdaje projektu: 295 914 Kč (dotace 236 731 Kč, spoluúčast školy 59 183 Kč) – spoluúčast hrazena obcemi z regionu

 

2020

Pořízení 4 ks interaktivních tabulí do učeben ZŠ Kvílice

– učebna českého jazyka, matematiky, přírodopisu a učebna 3. ročníku

– celkové výdaje projektu: 273 432 Kč (dotace 218 745 Kč, spoluúčast školy 54 687 Kč) – spoluúčast hrazena z rezervního fondu