IROP

Název projektu: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v Základní škole Kvílice, okres Kladno

Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004126

Rozpočet: 3 339 708,35 Kč (dotace: 3 005 737,51 Kč, vlastní zdroje 333 970,84 Kč)

Doba realizace: 2018 – 2020

Projekt řeší bezbariérovost a modernizaci odborných učeben i posílení vnitřní konektivity školy. V rámci projektu byly nově vybaveny učebny: přírodovědná laboratoř, učebna IT. Vznikl prostor pro školní klub. Byla obnovena vegetace na pozemku školy. Škola disponuje bezbariérovým WC.

Projekt spolufinancuje EU a škola.