Návštěva knihovny ve Slaném: 15. 11. 2019 – 3. a 4. ročník

pro 3. ročník: Odjezd v 7:42 hod. linkovým autobusem z Kvílic k sokolovně ve Slaném. Návrat do školy opět linkovým autobusem ve 12:08 hodin. Půjdeme  na oběd do jídelny a pak obvykle: družina, kroužky. S sebou pouze pití a svačinu a peníze na autobus.

pro 4. ročník: Odjezd v 7.42 hod linkovým autobusem z Kvílic, případně sraz v 8.00 u sokolovny ve Slaném. Předpokládaný návrat v 11.10 hod. Vyučování dále dle rozvrhu. S sebou peníze na autobus, svačina, pití.

Written by