Návrat žáků I. stupně do škol: 25. 5. 2020

Od 25. 5. 2020 je umožněn návrat žáků I. stupně do školních lavic. Základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupňů a 9. ročníků ve škole jsou obsaženy v metodice MŠMT (viz. sekce „Formuláře“).

Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky. Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020. Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit, z tohoto důvodu není možné zajistit činnost kroužků. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. Ranní družina není poskytována.

Written by