naučný program o recyklaci

V pátek 25. 9. 2020 proběhl ve škole v rámci enviromentální výchovy naučný program o recyklaci „Tonda Obal na cestách“. Na žáky čekalo: – pro 2. – 3. ročník rozeznání základních druhů odpadu, ujasnit si, co patří do barevných popelnic, které jsou běžně na ulicích, seznámení s několika recyklovanými výrobky – pro 4. – 6. ročník seznámení se sběrným dvorem, skládkou, spalovnou, třídění všech druhů odpadu, ukázky ze zpracování odpadů, výrobky z recyklovaných materiálů – pro 7. – 9. ročník vysvětlení systému nakládání s komunálním odpadem v ČR, jak vše správně vytřídit

Written by