Nabídka kroužků 2017/2018

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ ve školním roce 2017/2018

Vážení rodiče, v tomto školním roce Vám nabízíme následující kroužky, které zahájí svou činnost v týdnu od 18.9.:

 1. pondělí   12,35 – 13,20   Tanečky    1. – 5. ročník                                                   vede p.uč. Trojanová (200 Kč)
 2. pondělí   12,35 – 13,20   Přírodovědný kroužek 1. – 3. roč. (1x za 14 dní)   vede p.uč. Šalounová (200 Kč)
 3. pondělí   12,35 – 13,20   Přírodovědný kroužek 4. – 5. roč. (1x za 14 dní)   vede p.uč. Šalounová (200 Kč)
 4. pondělí   13,35 – 14,20   Zdravotní kroužek 1. – 5. ročník   (1x za 14 dní)      vede p.as. Hulcrová (200 Kč)
 5. pondělí   15,30 – 16,15   Hra na africký buben 2. – 9. roč. (15 lekcí)                      vede p.uč. Pec (1200 Kč)                                             více o kroužku: Africky buben IAfrický buben II
 6. úterý       12,35 – 14,20   Kroužek keramiky 2. – 5. roč   (1x za 14 dní)        vede p.uč. Janoušková (400 Kč)
 7. úterý       13,35 – 14,20   Florbal  2. – 6.roč.    (říjen – květen)                                    vede p. Jindřich (1 010 Kč)                                            Ostrov Slaný – přihlásit na jejich stránkách nebo (ZDE)
 8. úterý       15,30 – 16,15    Dramatický kroužek 6. – 9. ročník                            vede p.řed. Holubová (200 Kč)
 9. středa       7,15 –   7,50    Příprava na přijímací zkoušky z Čj   9. roč.           vede p.řed. Holubová (100 Kč)
 10. středa     12,35 – 13,20    Míčové hry   1. – 2. roč.                                                     vede p.uč.  Snopová (200 Kč)
 11. středa     12,35 – 13,20    Šikovné ruce   1. – 5. ročník                                            vede p.uč.  Brethová (200 Kč)
 12. čtvrtek    14,30 – 16,20   Dramatický kroužek 2. – 5. roč.                              vede p.uč.  Garguláková (200 Kč)
 13. středa     13,35 – 14,20   Logické a deskové hry 3. – 5. roč.                              vede p.uč.  Zemanová (200 Kč)
 14. středa     14,30 – 15,15    Mediální komunikace 6. – 9. ročník                       vede p.uč.  Hřebečková (200 Kč)
 15. čtvrtek 7-7,45 nebo 14,30-15,15     Folková kytara 2. – 9. roč. (15 lekcí)                  vede p.uč.  Pec (1200 Kč)                                              více o kroužku: Folková kytara
 16. čtvrtek  12,35 – 13,20      Školní orchestr 1. – 9. ročník  (zpěv, hra na nástroje)        vede p.uč.  Pec (200 Kč)
 17. čtvrtek  12,35 – 14,20      Turistický, hry v přírodě 2. – 4. roč.                             vede p.uč.  Zůnová (200 Kč)
 18. úterý        7,15 –   7,50      Příprava na přijímací zkoušky z Ma   9. roč.        vede p.uč.  Dundrová (100 Kč)
 19. pátek    12,35 – 13,20      Informatika 2.- 4.roč.               (1x za 14 dní)              vede p.uč. Konečná (200 Kč)
 20. pátek    12,35 –  13,20      Hra na flétnu  1.- 9. ročník                                                  vede p.uč. Ščurek (200 Kč)
 21.  pátek    13,35 – 14,20      Zdravotní kroužek 6.- 9. ročník  (1x za 14 dní)      vede p.as. Hulcrová (200 Kč)

Ceny kroužků jsou uvedeny za celý školní rok, není-li uvedeno jinak.

Povinné pro integrované žáky s poruchami učení (neplatí se):

pondělí                 11,40 – 12,25            Reedukace 3. ročník                                              vede p.uč.Brethová

pondělí                 12,35 – 13,20           Reedukace 5. ročník     (1. skupina)                  vede p.uč.  Zemanová

středa                    13,25 – 14,20          Reedukace 5. ročník      (2. skupina)                   vede p.uč. Zůnová

středa                    13,35 – 14,20          Reedukace 4. ročník                                                    vede p.uč. Snopová

středa                    11,45 – 12,25          Reedukace 7. ročník     (1. skupina)                       vede p.uč. Zůnová

čtvrtek                  12,35 – 13,20          Reedukace 8. – 9. ročník                                            vede p.uč. Snopová

čtvrtek                  13,35 – 14,20          Reedukace 7. ročník      (2. skupina)                      vede p.uč. Snopová

pátek                    11,40 – 12,25           Reedukace 6. ročník                                                      vede p.uč. Brethová

Pro žáky s vadou řeči (neplatí se):

úterý                   10,50 – 12,25             Logopedie   (1x za 14 dní)                                             vede p. Sajlerová

 

 

 

 

 

Written by