Krásné léto!

Naši milí žáci, vážení rodiče, přejeme Vám všem krásné a pohodové prázdniny. Děkujeme všem za skvělou součinnost, vstřícnost a spolupráci při zvládání velmi netypického školního roku. Užijte si sluníčka, plavte, sportujte, relaxujte a zase se nám v pořádku vraťte 1. září do školy. Držme si palce, aby následující školní rok již probíhal klasickou prezenční výukou. Hezké léto přejí všichni ze ZŠ Kvílice

Written by