Interaktivní program první pomoci: 20. 2. 2019

„I dětské ruce mohou zachránit život“ – program první pomoci pro žáky

Program je veden moderní, zábavnou a interaktivní formou profesionálními záchranáři. Žáci se naučí, jak rozpoznat závažnost akutního stavu, prakticky si vyzkouší ošetřit rány, zlomeniny i krvácení. Žáci jsou vedeni k týmové spolupráci a motivováni je k poskytnutí první pomoci. Budou připravena reálně namaskovaná poranění včetně nácviku neodkladné resuscitace. Vyzkouší si simulovanou komunikaci s dispečinkem záchranné služby.

Written by