Zájmové kroužky 2017/2018

I. stupeň:

 

Název Den Čas Cena Učitel
Přírodovědný kroužek pondělí

– rozdělení do 2 skupin (pro velký počet): 1. – 2. roč, 3. – 5. roč., každá skupina 1x za 14 dní

12.35 – 13.20 200,-Kč Šalounová
Tanečky pondělí –

– rozdělení do 2 skupin (pro velký počet),  každá skupina 1x za 14 dní

12.35 – 13.20 200,-Kč Trojanová
Zdravotní kroužek pondělí

– rozdělení do 2 skupin (pro velký počet):1. – 2. roč, 3. – 5. roč., každá skupina 1x za 14 dní

13.35 – 14.20 200,-Kč Hulcrová
Keramika úterý

– 2. – 5. ročník, 1x za 14 dní

12.35 – 14.20 400,-Kč Janoušková
Florbal I.+ II. stupeň *** úterý

– kroužek pořádá Ostrov  Slaný (říjen – květen)

13.30 – 14.20 1.010,-Kč p. Jindřich
Míčové hry středa

-1. a 2. ročník

12.35 – 13.20 200,-Kč Snopová
Šikovné ruce středa

– rozdělení do 2 skupin (pro velký počet):1. – 2. + 5. roč, 3. – 4. roč., každá skupina 1x za 14 dní

12.35 – 13.20 200,-Kč Brethová
Logické a deskové hry středa

-3. – 5. ročník

13.35 – 14.20 200,-Kč Zemanová
Folková kytara čtvrtek

-15 lekcí (pořádá NewTonia)

7 – 7.45 1.200,-Kč Pec
Školní orchestr čtvrtek 12.35 – 13.20 200,-Kč Pec
Dramatický kroužek čtvrtek

– 2. – 5. ročník, 1 x za 14 dní

14.30 – 16.15 200,-Kč Garguláková
Turistický kroužek čtvrtek

-2. – 4. ročník

13 – 14.20 200,-Kč Zůnová
Kroužek informatiky pátek

– rozdělení do 2 skupin (pro velký počet):                                               2. – 3. roč, 4. roč., každá skupina 1x za 14 dní

12.35 – 13.20 200,-Kč Konečná
Hra na flétnu pátek

12.35 – 13.20 200,-Kč Ščurek

Povinné pro integrované žáky s poruchami učení (neplatí se):

Název Den Čas Cena Učitel
Reedukační cvičení 3. roč. pondělí 11.40 – 12.25 Brethová
Reedukační cvičení 5. roč. – 1. skupina pondělí 12.35 – 13.20 Zemanová
Doučování (PO) 2. roč. úterý 11.55 – 12.40 Zůnová
Reedukační  4. roč. středa 13.35 – 14.20 Snopová
Reedukační cvičení 5. roč. – 2. skupina středa 13.35 – 14.20 Zůnová

Pro žáky s vadou řeči (neplatí se):

Název Den Čas Cena Učitel
Logopedie úterý – (1 x za 14 dní) 10,45 – 12,45 Sajlerová

II. stupeň:

Název Den Čas Cena Učitel
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky úterý 7.15 – 7.50 100,-Kč Dundrová
Florbal I.+ II. stupeň ***   (říjen – květen) úterý 13.35 – 14.20 1.010,-Kč p. Jindřich
Dramatický kroužek úterý 15.30 – 16.15 200,-Kč Holubová
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka středa 7.15 – 7.50 100,-Kč Holubová
Folková kytara (pořádá NewTonia) čtvrtek 7 – 7.45 1.200,-Kč Pec
Zdravotní kroužek pátek – (1 x za 14 dní) 13.35 – 14.20 200,-Kč Hulcrová

*** nutné přihlásit on-line na webových stránkách  Ostrova Slaný

Povinné pro integrované žáky s poruchami učení (neplatí se):

Název Den Čas Cena Učitel
Reedukační cvičení  7. ročník – 1. skupina středa 11.40 – 12.25 Zůnová
Reedukační cvičení  6. ročník – 1. skupina čtvrtek 12.35 –  13.20 Brethová
Reedukační cvičení  8. – 9. ročník čtvrtek 12.35 –  13.20 Snopová
Reedukační cvičení  7. ročník – 2. skupina čtvrtek 13.35 –  14.20 Snopová
Reedukační cvičení  6. ročník – 2. skupina pátek 11.40 –  12.25 Brethová