Školní psycholog

Kontakt:

PhDr. Daniela Krausová
Tel: +420 724 042 942

Mgr. Lada Náprstková
Tel: +420 723 263 413

Přítomnost psychologa ve škole:

 • dle domluvy na základě telefonického objednání – individuální konzultace

Kde nás najdete:

 • kabinet vedle knihovny

Informace o činnosti školního psychologa:

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy, psycholog je nezávislým pracovníkem školy. Poskytuje komplexní bezplatnou službu žákům, rodičům a pedagogům, která vychází ze standardních činností vymezených vyhláškou č.72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve smyslu vyhlášky č.116/2011 Sb. Informace a důvěrná data, která se školní psycholog dozví v souvislosti s výkonem své činnosti, jsou chráněna podle zákona č.101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů.

Základní činnosti školního psychologa:

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti:

 • řešení výukových a výchovných problémů
 • prevence školního neúspěchu žáků při maximálním využití potenciálu dítěte
 • individuální a skupinová práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – náprava, reedukace
 • individuální konzultace pro žáky a jejich rodiče
 • poskytnutí krizové intervence žákovi v náročné životní situaci
 • individuální konzultace pro pedagogické pracovníky
 • práce se třídou – programy pro rozvoj a podporu pozitivních vztahů mezi žáky v rámci prevence sociálně patologických jevů, řešení vztahových problémů ve třídě
 • podpora spolupráce třídy a třídního učitele
 • podpora kvalitních vztahů učitel-žák-rodič

Metodická a koordinační činnost:

 • metodická a informační činnost, kooperace se školskými poradenskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními a dalšími institucemi a odbornými pracovníky na základě individuálních potřeb žáků

Kdy se obrátit na školního psychologa?

Žáci:

 • když vám nejde učení tak, jak byste chtěli
 • když máte problémy se spolužáky a nevíte, jak je vyřešit
 • když máte pocit, že se k vám někdo ve škole nechová tak, jak by měl (spolužáci, učitelé, ostatní zaměstnanci školy…)
 • když vás trápí něco osobního (strach z něčeho, špatné sny, nemoc, hádka s kamarádem, tréma…)
 • když se děje něco doma, co nemáte komu říct (hádky rodičů, násilí, samota, konflikty se sourozenci…)
 • když se nemůžete rozhodnout, na jakou jít střední školu
 • když si zkrátka potřebujete o čemkoli popovídat

Rodiče:

 • pokud se Vám něco nedaří ve výchově Vašeho dítěte
 • když máte pocit, že mu to ve škole nejde tak, jak by mělo
 • když se Vám nedaří na něčem domluvit s učiteli Vašich dětí
 • když se chcete poradit, jakou vybrat pro dítě střední školu
 • když máte podezření, že se Vašemu dítěti ve škole děje něco, co by nemělo
 • když se ve Vaší rodině dějí velké změny nebo se řeší problémy, které můžou mít dopad na psychiku Vašeho dítěte (rozvod…)
 • když má Vaše dítě jakékoli psychické problémy (má z něčeho strach, stěžuje si na bolest, nevolnost, i když je zdravé, je neobvykle zamlklé, přestane chodit za kamarády apod.)
 • když máte podezření, že Vaše dítě experimentuje nebo užívá nějaké návykové látky nebo se s někým takovým stýká