Školní projekty

Dobročinná aukce

Žáci 7. ročníku připravují každoročně výrobky a realizují veřejnou aukci ve prospěch dobročinné organizace.
Díky aukci konané dne 23. 3. 2017 byla podpořena nadace Pomocné tlapky.
dsc_0082

 Paragrafy

Žáci  8. ročníku si při této interaktivní soutěži ověřují své znalosti v oblasti práva a dovednosti při řešení problémů, komunikační schopnosti i spolupráci s dalšími lidmi.

 

Závěrečný projekt pro žáky 9. ročníku

Letošní celotýdenní projekt pro žáky 9. ročníku byl věnován významným českým osobnostem.
Žáci v rámci plnění zadaných úkolů zúročili tak své získané znalosti a dovednosti. Jejich práci při prezentaci projektu ocenili také mladší spolužáci.  (fotogalerie)

Příběhy bezpráví

Jako každoročně žáci 9. ročníku zhlédli film s tematikou bezpráví v 2. polovině 20. století v tehdejším Československu. Následovala diskuse s hostem.

Škola hrou

U příležitosti Dne dětí připravují žáci 9. ročníku pro své spolužáky z I. stupně dopoledne plné soutěží a her.
V červnu 2017 to bylo v duchu pirátů a princezen.  (fotogalerie)

13343011_10210263323928107_2053030962446867929_n    13331017_10210263301167538_7000147696992348031_n    13346703_10210263317967958_693296579581393737_n    13319791_10210263317647950_5130277172633837969_n    13310554_10210263363729102_3258227963889994448_n

Ochrana člověka za mimořádných událostí

V školním roce 2015/2016 se konal den věnovaný tematice ochrany člověka pod záštitou Armády ČR. Žáci byli pod vedením vojáků a vojenských záloh z posádky Žatec názorně poučeni o poskytování 1. pomoci, orientaci v terénu a protichemické ochraně. Atraktivním doplněním byla ukázka vojenské techniky.

Tajemství lesa

Po celý rok žáci 6. ročníku získávají při tematických vycházkách do lesa znalosti o lesním prostředí, které si ověřují při rozličných hrách a soutěžích.

Škola v lese

Den strávený v lesním prostředí při plnění úkolů spjatých tematicky s přírodou a národopisem.

Putování po Evropě

Každý ročník se v rámci tohoto projektu přenesl do vybrané evropské země a v rámci svých možností i své fantazie ji prezentoval spolužákům z dalších tříd. Díky této aktivitě mají žáci možnost během jednoho dne „procestovat“ řadu evropských zemí a načerpat řadu zajímavých informací i reálných zkušeností.
– projekt realizován jednou za 4 roky

img_3951    img_3947    img_3906        img_3987

Sousední státy

Žáci 5. ročníku se formou projektové skupinové práce seznamují se všemi státy, které sousedí s Českou republikou. Zároveň si ověřují své komunikativní a sociální dovednosti před vstupem na II. stupeň ZŠ.

Adventní tvoření

Kreativní den, během něhož si děti dle své volby ve skupinkách vytvářejí výrobek spojený s vánoční tematikou.

Sportovní den školy

Den plný sportovního klání v duch fair play. Žáci jednotlivých ročníků mají možnost prověřit svou fyzickou zdatnost v atletických disciplínách a poměřit se se svými spolužáky.