Školní projekty

Závěrečný projekt pro žáky 9. ročníku

Celotýdenní projekt pro žáky 9. ročníku je každý rok věnován jinému tématu.
Žáci v rámci plnění zadaných úkolů zúročují tak své získané znalosti a dovednosti. Jejich práci při prezentaci projektu oceňují také mladší spolužáci.

Příběhy bezpráví

Jako každoročně žáci 9. ročníku zhlédli film s tematikou bezpráví v 2. polovině 20. století v tehdejším Československu. Následovala diskuse s hostem.

Škola hrou

U příležitosti Dne dětí připravují žáci 5. ročníku pro své spolužáky z I. stupně dopoledne plné soutěží a her.

Ochrana člověka za mimořádných událostí

V každém školním roce se koná den věnovaný tematice ochrany člověka za mimořádných událostí pod odborným vedením záchranářů, hasičů, vojáků, policistů. Žáci jsou názorně poučeni o poskytování první pomoci, orientaci v terénu, protichemické ochraně apod.

Škola v lese

Den strávený v lesním prostředí při plnění úkolů spjatých tematicky s přírodou a národopisem.

Putování po světě

Každý ročník se v rámci tohoto projektu přenese do vybrané země zvoleného kontinentu a v rámci svých možností i své fantazie ji prezentuje spolužákům z dalších tříd. Díky této aktivitě mají žáci možnost během jednoho dne „procestovat“ řadu zemí a načerpat řadu zajímavých informací i reálných zkušeností.
– projekt realizován jednou za 2 roky

Sousední státy

Žáci 5. ročníku se formou projektové skupinové práce seznamují se všemi státy, které sousedí s Českou republikou. Zároveň si ověřují své komunikativní a sociální dovednosti před vstupem na II. stupeň ZŠ. Svůj projekt na závěr prezentují žákům z nižších ročníků.

Sportovní den školy

Den plný sportovního klání v duch fair play. Žáci jednotlivých ročníků mají možnost prověřit svou fyzickou zdatnost v atletických disciplínách a poměřit se se svými spolužáky.