Kontakt-jídelna

Vedoucí jídelny:

Lenka Paterová

telefon:

nové tel. číslo od 6. 9. 2021: 703 125 459

Pro nahlášení či odhlášení oběda žákům využijte systém Edupage, event. kontaktujte vedoucí školní jídelny na tel. 703 125 459 nejpozději do 7.30 daného dne, stačí sms s celým jménem žáka.