Rozvrhy tříd 2016/2017

I. třída

I. třída 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí M Sno Čj Sno Hv Sno Prv Sno
Úterý Čj Sno M Sno Tv Sno Čj Sno
Středa Čj Sno M Sno Prv Sno Pv Sno Čj Sno
Čtvrtek Čj Sno M Sno Čj Sno Tv Sno
Pátek M Sno Čj Sno Vv Sno Čj Sno

II. třída

II. třída 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj Kol M Kol Prv Kol Čj Kol Hv Sno
Úterý M Kol Čj Kol Čj Kol Tv Gar
Středa Čj Kol M Kol Vv Kol Čj Kol Pv Kol
Čtvrtek M Kol Čj Kol Tv Kol Čj Kol
Pátek Čj Kol M Kol Čj Kol Prv Kol

III. třída

III. třída 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po Čj Gar M Gar Prv Gar Vv Gar Aj Zem
Út Čj Gar M Gar Čj Gar Aj Zem Tv Kol
St Čj Gar M Gar Hv Šču Prv Gar Aj Zem
Čt Čj Gar M Gar Čj Gar Pv Gar Tv Kol
Čj Gar M Gar Prv Gar Čj Gar

IV. třída

IV.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po Čj Zem Aj Zem M Zem Čj Zem Př Jan
Út Čj Zem M Zem Aj Zem Vl Šal Čj Zem Pv Zem
St Čj Zem Hv Šču M Zem Čj Zem Tv Šal
Čt M Zem Čj Zem Aj Zem M Zem Čj Zem
Př Jan Vv Šal Vv Šal Tv Šal

V. třída

V.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po Čj Tro Vl Šal Aj Hře M Tro Čj Tro
Út Př Šal Čj Tro M Tro Čj Tro Tv Šal
St Hv Šču Vl Šal Tv Šal Čj Tro M Tro
Čt Čj Tro M Tro Aj Hře Pv Pěch Vv Zem Vv Zem
Aj Hře Čj Tro M Tro Čj Tro Inf Kon

VI. třída

VI.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Z Jan M Dun Čj Tro Aj Tott / Inf Kon Aj Tott / Inf Kon Pv d Tott / Tv h Mes Sv Mes
Út D Tro Aj Tott Př Jan M Dun Čj Tro Pv h Jan Pv h Jan Tv d Tro
St Čj Tro M Dun F Jan Hv Šču Ov Hře Tv h Mes
Čt Aj Tott Z Jan Čj Tro D Tro Cčj Hře Dv Hře Tv d Tro
Čj Tro M Dun Př Jan Vv Jan Vv Jan

VII. třída

VII.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Čj Hře D Hře Aj Tott Př Šal M Dun Pv d Tott / Tv h Mes Sv Mes
Út Z Jan F Dun Aj Tott Nj Kra Čj Hře Pvh Jan Pvh Jan Tv d Tro
St M Dun Čj Hře D Hře Př Šal Hv Šču Tv h Mes
Čt Čj Hře Nj Kra M Dun F Dun Aj Tott Cčj Hře / KAj Tott Dv Hře Tv d Tro
Inf Kon Čj Hře M Dun Ov Hře Vv Hře Vv Hře

VIII. třída

VIII.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Aj Tott Z Jan M Dun Čj Hře Př Šal Pv d Tott Tv h Mes Sv Mes
Út Aj Tott Ch Šal Čj Hře Ov Hře D Hol F Dun Tv d Tro / Pv h Šlaj
St Př Šal Čj Hře M Dun Vkz Jan Hv Šču Nj Kra Tv h Mes
Čt Z Jan F Dun Aj Tott Čj Hře M Dun Cčj Hře / KAj Tott Dv Hře Tvd Tro
M Dun D Hol Čj Hře Nj Kra Ch Šal Vv Hře

IX. třída

IX.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po M Dun Aj Tott Ch Šal F Jan Nj Kra Pvd Tott Tv h Mes Sv Mes
Út M Dun Čj Hol Čj Hol Aj Tott Př Jan Ov Hře Tv d Tro / Pv h Šlaj
St Čj Hol F Jan D Tro Nj Kra M Dun Hv Šču Tv h Mes
Čt M Dun Aj Tott Čj Hol Vkz Jan Z Jan Cčj Hře / KAj Tott Dv Hře Tv d Tro
Ch Šal Př Jan Čj Hol CvM Dun D Tro Vv Jan