Rozvrhy tříd 2018/2019

I. třída

I. třída 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj Sno M Sno Čj Sno Hv Pec
Úterý M Sno Čj Sno Čj Sno Tv Sno
Středa Čj Sno M Sno Pv Sno Prv Sno
Čtvrtek M Sno Čj Sno Prv Sno Čj Sno  Tv Sno
Pátek Čj Sno M Sno Vv Sno Čj Sno

II. třída

II. třída 1. 2. 3. 4. 5.
Pondělí Čj Zem M Zem Čj Zem Pv Zem
Úterý Čj Zem M Zem Hv Pec Čj Zem
Středa Čj Zem M Zem Čj Zem Prv Zem  Vv Zem
Čtvrtek Čj Zem M Zem Čj Zem Čj Zem  Tv Zem
Pátek Čj Zem M Zem Prv Zem Tv Zem

III. třída

III. třída 1. 2. 3. 4. 5.
Po Čj Zůn M Zůn Prv Zůn Pv Bret Čj Zůn 
Út M Zůn Aj Zůn Tv Zůn Prv Zůn Čj Zůn 
St Čj Zůn M Zůn Vv Zůn Čj Zůn
Čt M Zůn Aj Zůn Čj Zůn Hv Pec Čj Zůn
Čj Zůn M Zůn Tv Zůn Aj Zůn  Prv Zůn

IV. třída

IV.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po Čj Bret Aj Tro M Bret Tv Sno Vv Bret Vv Bret
Út Čj Bret M Bret Př Bret Aj Tro Čj Bret
St Čj Bret M Bret Vl Šal Čj Bret  Tv Sno
Čt Čj Bret Aj Tro M Bret Pv Bret
Čj Bret M Bret Hv Šču Př Bret Čj Bret

V. třída

V.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Po Čj Gar Aj Hře M Gar Př Gar Tv Šal
Út Čj Gar M Gar Vv Gar Vv Gar  Aj Hře
St Čj Gar M Gar Vl Gar Čj Gar Pv Bret
Čt Čj Gar M Gar Vl Gar Čj Gar  Tv Šal  Inf Kon
Čj Gar Aj Hře M Gar Čj Gar Hv Šču

VI. třída

VI.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Z Šal F Kon M Tro Čj Tro Čj Tro  Tv h Pec
Út D Tro Čj Tro M Tro Aj Pec Vv Šal  Vv Šal Tv d Šal
St Čj Tro Př Šal M Tro VP  F Kon  Frj Tro
Čt Čj Tro Z Šal M Tro D Tro  Aj Pec Pv h I.sk. Bret Pv h II. Bret/Pv d Kra Tv d Šal
Hv Šču Př Šal Aj Pec Inf Kon  Tv h Pec

VII. třída

VII.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po D Tro Aj Pec Př Šal M Dun Inf Kon  Tv h Pec
Út Čj Hol M Dun Z Zem Ov Hře Znj Kra F Dun Tv d Šal
St M Dun Čj Hol Aj Pec VP  Vv Tro Vv Tro  Frj Tro
Čt Čj Hol Čj Hol Př Šal F Dun D Tro Pv h I.sk. Bret Pv h II./Pv d Kra Tv d Šal
Čj Hol M Dun Znj Kra Hv Šču Aj Pec Tv h Pec

VIII. třída

VIII.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po M Dun Ch Šal Čj Hře Ov Hře Znj Kra Z Hře Tv h Pec
Út Aj Pec Př Šal Čj Hře F Dun  D Hol Pv h I. Šlaj  Pv h II./Pv d Kra Tv d Šal
St Ch Šal M Dun Čj Hře VP  Hv Pec  Vv Gar Tv h Pec/Frj Tro
Čt M Dun Čj Hře Aj Pec Z Hře F Dun Př Šal Tv d Šal
Čj Hře Aj Pec M Dun Vkz Hře Znj Kra D Hol

IX. třída

IX.třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Po Čj Hře M Dun Aj Pec Ch Šal F Dun D Tro Tv h Pec
Út M Dun Čj Hře Př Šal Znj Kra Aj Pec  Pv h I. Šlaj  Pv h II./Pv d Kra Tv d Šal
St Čj Hře D Tro M Dun VP  CvM Dun  Hv Pec Tv h Pec/Frj Tro
Čt Aj Pec F Dun Čj Hře Znj Kra Ov Hře Vkz Hře Tv d Šal
M Dun Z Šču Čj Hře Ch Šal Př Šal Vv Hře