Přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení na střední školy a učiliště:

Informace o průběhu přijímacího řízení

Termín pro odevzdání přihlášek: 1. březen 2018
Informace k vyplnění a podání přihlášek budou rodičům předány výchovnou poradkyní na schůzce, o které budou včas informováni.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na tyto dny:

1. termín:
12. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání
13. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:
16. dubna 2018 – pro čtyřleté obory vzdělání
17. dubna 2018 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termíny:
1. termín:
 10. května 2018,
2. termín: 11. května 2018

Více informací o přijímacím řízení v oborech vzdělávání s maturitní zkouškou naleznete zde.