Přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení na střední školy a učiliště:

Schůzka s rodiči žáků  9. ročníku ohledně přijímacího řízení se uskuteční 3. 2. 2020 od 16 hod.

Termín pro odevzdání přihlášek: 1. březen 2020
Informace k vyplnění a podání přihlášek budou rodičům předány výchovnou poradkyní na schůzce, o které budou včas informováni.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na tyto dny:

Nové termíny jednotných přijímacích zkoušek dle sdělení MŠMT z 6. 5. 2020:

8. června 2020 – čtyřleté obory včetně nástavbového studia

9. června 2020 – víceletá gymnázia

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělávání)

23. června 2020

Termín odevzdání zápisových lístků je do 23. 6. pro 4-leté obory včetně nástavbového studia, 24. 6. pro 6-leté a 8-leté obory. U náhradních termínů je jednotný termín pro odevzdání zápisového lístku do 3. 7.