Přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení na střední školy a učiliště:

Schůzka s rodiči žáků  9. ročníku ohledně přijímacího řízení se uskuteční 3. 2. 2020 od 16 hod.

Termín pro odevzdání přihlášek: 1. březen 2020
Informace k vyplnění a podání přihlášek budou rodičům předány výchovnou poradkyní na schůzce, o které budou včas informováni.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na tyto dny:

1. termín:
14. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání
16. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín:
15. dubna 2020 – pro čtyřleté obory vzdělání
17. dubna 2020 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termíny:
1. termín:
13. května 2020
2. termín: 14. května 2020