Přijímací řízení

Průběh přijímacího řízení na střední školy a učiliště:

Termín pro odevzdání přihlášek: 1. březen 2023, v případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky do 30. listopadu 2022.
Informace k vyplnění a podání přihlášek budou rodičům předány výchovnou poradkyní na schůzce, o které budou včas informováni.

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace, je stanovena na tyto dny:

Termíny jednotných přijímacích zkoušek dle sdělení MŠMT:

13. dubna 2023 – čtyřleté obory, včetně nástavbového studia – 1. termín

14. dubna 2023 – čtyřleté obory, včetně nástavbového studia – 2. termín

Náhradní termín:

10. května 2023 – 1. náhradní termín

11. května 2023 – 2. náhradní termín

Zápisový lístek:

  • ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (nejdříve 28. 4.) běží lhůta pro uplatnění zápisového lístku – do 10 pracovních dnů jej žák odevzdá řediteli SŠ, kde byl přijat = žák takto potvrzuje svůj úmysl stát se žákem SŠ
  • zápisový lístek nelze vzít zpět – výjimka: žák jej bere zpět pro uplatnění na škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné