Organizace školního roku 2016/2017

Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017.

Prázdniny:

Podzimní prázdniny – připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016.
Vánoční prázdniny – budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna 2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017.
Pololetní prázdniny – připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny – v délce jednoho týdne jsou pro okres Kladno stanoveny ve dnech 20. 2. – 26. 2. 2017.
Velikonoční prázdniny – připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017.
Hlavní prázdniny – budou trvat od soboty 1. července 2017 do pátku 1. září 2017.

Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Zápis do 1. ročníku Základní školy Kvílice

proběhne v průběhu měsíce dubna – termín bude upřesněn.

Průběh přijímacího řízení na střední školy a učiliště:

Termín pro odevzdání přihlášek: 1. březen 2017

Jednotná přijímací zkouška, jež se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace je stanovena na tyto dny:

1. termín:
12. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání
18. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín: 19. dubna 2017 – pro čtyřleté obory vzdělání
20. dubna 2017 – pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termíny: 11., 12. května 2017