Nabídka kroužků 2016/2017

I. stupeň:

 

Název Den Čas Cena Učitel
Hra na flétnu I. stupeň (1. skupina) pondělí 12,35 – 13,20 200,-Kč Trojanová
Keramika I. stupeň 1.ročník: 13. 2., 6. 3., 20. 3., 3. 4., 24. 4. a 22. 5.
2.-5.ročník: 6. 2., 27. 2., 13. 3., 27. 3., 10. 4., 15. 5. a 29. 5.
12,35 – 14,20 200,-Kč Janoušková, Kernerová
Zdravotní kroužek 3. – 8. roč. úterý – (1 x za 14 dní) 13,35 – 14,20 200,-Kč Hulcrová
Tanečky 1.-5.ročník (1. skupina) úterý 13,35 – 14,20 200,-Kč Trojanová
Výtvarný kroužek I. stupeň úterý 14,30 – 16,20 200,-Kč Náprstková
Angličtina hrou 1. + 2. roč. středa – (1 x za 14 dní) 12,35 – 13,20 200,-Kč Zemanová
Informatika 2. – 4. roč. středa – (1 x za 14 dní) 12,35 – 13,20 200,-Kč Konečná
Hra na flétnu I. stupeň (2. skupina) středa 13,35 – 14,20 200,-Kč Trojanová
Zdravotní kroužek 1. + 2. roč. čtvrtek – (1 x za 14 dní) 11,40 – 12,25 200,-Kč Hulcrová
Tanečky 1. – 5. roč. (2.skupina) čtvrtek 12,35 – 13,20 200,-Kč Trojanová
Dramatický kroužek 2. – 5. roč. čtvrtek – (1 x za 14 dní) 14,30 – 15,15 200,-Kč Garguláková
Míčové hry  I.  1. + 2. roč. pátek 11,40 – 12,25 200,-Kč Snopová
Míčové hry II.  3. – 5. roč. pátek 12,35 – 13,20 200,-Kč Kolátorová

Povinné pro integrované žáky (neplatí se):

Název Den Čas Cena Učitel
Reedukační cvičení 4. + 5. roč. pondělí 12,35 – 13,20 Kolátorová
Reedukační cvičení 3. roč. úterý 11,45 – 12,25 Snopová
Reedukační cvičení 2. roč. čtvrtek 11,45 – 12,25 Snopová

Pro žáky s vadou řeči (neplatí se):

Název Den Čas Cena Učitel
Logopedie čtvrtek – (1 x za 14 dní) 10,45 – 12,45 Sajlerová

II. stupeň:

Název Den Čas Cena Učitel
Taneční kroužek II. stupeň + 4.,5.třída pondělí 13,35 – 14,20 200,-Kč Tottová
Film, foto pondělí 14,30 – 16,15 200,-Kč Tottová
Florbal I.+ II. stupeň *** úterý 13,35 – 14,20 1.010,-Kč Jindřich
Zdravotní kroužek 4., 5. roč + II. stupeň úterý – (1 x za 14 dní) 13,35 – 14,20 200,-Kč Hulcrová
Výtvarný kroužek II. stupeň úterý 15,15 – 16,20 200,-Kč Náprstková
Keramika II. stupeň čtvrtek 24. 11., 8. 12., 12. 1. 15,20 – 16,20 200,-Kč Kernerová
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka čtvrtek 7,15 –   7,50 100,-Kč Holubová
Přírodovědný kroužek II.stupeň čtvrtek – (1 x za 14 dní) 12,35 – 13,20 200,-Kč Janoušková
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky pátek 7,15 –   7,50 100,-Kč Dundrová

*** nutné přihlásit on-line na webových stránkách  Ostrova Slaný

Povinné pro integrované žáky (neplatí se):

Název Den Čas Cena Učitel
Reedukační skupina  6. ročník středa 12,35 – 13,20 Kolátorová
Reedukační skupina  7. – 8. ročník čtvrtek 7,15 –  7,45 Kolátorová