Budoucí prvňáčci

Vážení rodiče,

v září Vás i Vaše děti uvítáme v úterý 1. 9. 2020. Ve středu 2. 9. budou mít děti 2 vyučovací hodiny, ve čtvrtek 3. 9. a v pátek 4. 9. pak 3 vyučovací hodiny. Již se na naše budoucí prvňáčky velice těšíme. Kolektiv ZŠ Kvílice

Seznam věcí pro prvňáčky

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2020/21

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. elektronická přihláška: https://zskvilice.edupage.org/register/ (preferujeme tento způsob)

2.  do datové schránky školy (ehmmn2s),

3.    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4.     poštou,

5.     osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – v ZŠ Kvílice využíváme rezervační systémhttps://zskvilice.reservando.cz

Osobní podání žádosti bude možné v následujících termínech:

pátek 24. dubna 10.00 – 18.00 hod.

sobota 25. dubna 8.00 – 11.00 hodin

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

S sebou prosíme rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

K zápisu prosíme i rodiče s dítětem, které při loňském zápisu dostalo odklad školní docházky.

Budete – li žádat odklad školní docházky, je třeba již v době zápisu předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro přijetí dítěte narozeného v době od 1. 9. do 31. 12. 2014 je potřeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.