Budoucí prvňáčci

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2020/21

Vzhledem k mimořádným opatřením situace vyžaduje organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole a upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole. Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

  1. elektronická přihláška: https://zskvilice.edupage.org/register/ (preferujeme tento způsob)

2.  do datové schránky školy (ehmmn2s),

3.    e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

4.     poštou,

5.     osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy – v ZŠ Kvílice využíváme rezervační systémhttps://zskvilice.reservando.cz

Osobní podání žádosti bude možné v následujících termínech:

pátek 24. dubna 10.00 – 18.00 hod.

sobota 25. dubna 8.00 – 11.00 hodin

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.

S sebou prosíme rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

K zápisu prosíme i rodiče s dítětem, které při loňském zápisu dostalo odklad školní docházky.

Budete – li žádat odklad školní docházky, je třeba již v době zápisu předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro přijetí dítěte narozeného v době od 1. 9. do 31. 12. 2014 je potřeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

seznam dětí přijatých do 1. třídy 2019-20