Budoucí prvňáčci

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků proběhne ve čtvrtek 13. 6. 2019 od 16 hod. v učebně 1. ročníku.

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2019/20 proběhne ve dnech

pátek 26. dubna od 13.00 do 18.00 hodin
sobota 27. dubna od 8.00 do 12.00 hodin

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.

S sebou prosíme rodný list dítěte a Váš občanský průkaz.

K zápisu prosíme i rodiče s dítětem, které při loňském zápisu dostalo odklad školní docházky.

Budete – li žádat odklad školní docházky, je třeba již v době zápisu předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro přijetí dítěte narozeného v době od 1. 9. do 31. 12. 2013 je potřeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

seznam dětí přijatých do 1. třídy 2019-20