Budoucí prvňáčci

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku 2021-2022

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2021/22

Vážení rodiče, vzhledem k mimořádným opatřením budeme organizovat zápisy formou vyplnění elektronické přihlášky a následného pozvání na individuální schůzku.

Termín pro podání žádosti: 1. – 15. 4. 2021

odkaz na elektronickou přihlášku: https://zskvilice.edupage.org/register/

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Zápisem musí projít i dítě, které při loňském zápisu dostalo odklad školní docházky.

Budete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba již v době zápisu předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro přijetí dítěte narozeného v době od 1. 9. do 31. 12. 2015 je potřeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.