Budoucí prvňáčci

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2023/24

Seznam dětí přijatých do 1. ročníku šk.roku 2023-24

Seznam věcí pro prvňáčky 2022/2023

odkaz na elektronickou přihlášku: https://zskvilice.edupage.org/register/

Zapisují se děti narozené od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017.

Zápisem musí projít i dítě, které při loňském zápisu dostalo odklad školní docházky.

Budete-li žádat o odklad školní docházky, je třeba již v době zápisu předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a současně odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro přijetí dítěte narozeného v době od 1. 9. do 31. 12. 2017 je potřeba předložit doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

zápis do 1. ročníku pro ukrajinské žáky: termín zápisu do 1. ročníku ZŠ pro ukrajinské žáky 1. 6. – 30. 6. – v tomto termínu vyplnit el. přihlášku na školních web. stránkách, následně budou rodiče osobně pozváni do školy.